Cloudia

Cloudia Marketplace

Cloudia Marketplace on palvelu, jossa löydät ostajan palveluillesi tai tarjoajan tarpeisiisi. Koko prosessi hoituu yhdessä paikassa, sähköisesti.

Löydä
kiinnostavia tarjouspyyntöjä
Luo tarjoukset
helposti palvelun ohjaamana
+70 000
sopimustoimittajaa
+70 000
tarjoajaa
+1 000 000 000 € arvosta kauppaa joka kuukausi

Löydä parhaat toimittajat ja vältä toimittajiin liittyvät riskit

Tutustu nyt Cloudia Toimittajahallintaan

Haku
Näytetään per sivu:
Hankintayksikön nimi
Hankinnan nimi ja selite
Kuvaus
Julkaisuaika
Määräaika
Avaa
Lappeenrannan kaupunki Kutsu markkinavuoropuheluun ja julkiset hankinnat toimittajalle tutuksi -koulutukseen: Lappeenrannan kaupunginteatterin kahvila- ja ravintolapalvelut sekä naulakkopalvelut
Tietopyyntö
Tämä ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö. Kyseessä on kutsumarkkinavuoropuheluun. Vuoropuhelussa esiin tulleita tietoja käytetäänhankintojen suunnitteluun.Kaupunki etsii asiakaspalveluhenkistä y... 23.8.2019 15:57:29 3.9.2019 13:00:00 Avaa
Oulun kaupunki, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen toimiala Tietopyyntö: Henkilöliikenteen kuljetusten välitysjärjestelmä
Tietopyyntö
Oulun kaupunki välittää lakisääteisiä kuljetuspalveluita sosiaalihuoltolain (SHL) ja vammaispalvelulain (VPL) mukaan matkapalvelukeskuksen (MPK) kautta. MPK:n kautta välitetään kuljetuksia myös palvel... 23.8.2019 15:56:41 10.9.2019 16:00:00 Avaa
Väylävirasto Pohjois-Suomen porattavat rummut 2019
Erityisalahankinta, EU-kynnysarvon alittava
- Rumpu Ilm-Yv 661+622 (Poraus) Hpj-Nvl, nykyisen ratarummun beto-nointi ja uuden rummun asentaminen poraamalla betonoidun rummunlävitse- Rumpu Ilm-Yv 699+555 (Poisto) Nvl-Yv, nykyinen kivirumpu puhdi... 23.8.2019 15:38:02 12.9.2019 13:00:00 Avaa
Suomussalmen kunta SUOMUSSALMEN KUNNAN JA KIINTEISTÖ OY SUOMUSSALMEN VUOKRATALOT, PIHA-JA PYSÄKÖINTIALUEIDEN TALVIHOITOTYÖT
Kansallinen hankintailmoitus
Talvihoitotyöt liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. 23.8.2019 15:33:51 12.9.2019 15:00:00 Avaa
Aalto-korkeakoulusäätiö sr Thermal Evaporation Deposition System
National procurement notification
Thermal Evaporation Deposition SystemFor further information, see separate documents (as attachment files at the Hanki /Tarjouspalvelu Service at https://www.hanki-palvelu.fi/en/). 23.8.2019 15:19:15 16.9.2019 12:00:00 Avaa
Aalto-korkeakoulusäätiö sr He-3 gas
National procurement notification
20 litres (NTP) of refrigeration grade He-3 gas (He-3 isotope purity at least 99.5%, total He element purity at least 99.998%) in a gas cylinder.Please see separate documents for further information a... 23.8.2019 15:09:40 16.9.2019 12:00:00 Avaa
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Äänieriö Kuulokeskukseen
Kansallinen hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on äänieriö kuulokkeilla tehtäviin aikuisten klinikkatason diagnostisiin kuulontutkimuksiin Kuulokeskukseen, Kirurgiseen sairaalaan. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyyn... 23.8.2019 14:28:33 9.9.2019 12:00:00 Avaa
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä TIETOPYYNTÖ, apneamonitorilaitteet sairaalakäyttöön sekä kotikäyttöön
Tietopyyntö
Tämä ilmoitus on TIETOPYYNTÖ, jonka tarkoitus on saada tietoa markkinoilla olevista apneamonitorilaitteista sairaalakäyttöön sekä kotikäyttöön.Apneamonitorilaitteita käytetään lasten vuodeosastoilla u... 23.8.2019 14:17:18 13.9.2019 12:00:00 Avaa
Sastamalan kaupunki Ensiapukoulutukset henkilöstölle
Kansallinen hankintailmoitus
Sastamalan kaupungin (=tilaaja) tarjouspyyntö koskien henkilöstölle tuotettavia ensiapukoulutuksia. Hankinta sisältää vuosittain n. 200-250 henkilölle 15-20 koulutuksena järjestettävät ensiapukoulutuk... 23.8.2019 14:13:03 30.9.2019 8:00:00 Avaa
Loviisan kaupunki Vanhanviipurintien ITÄOSA kevyenliikenteenväylän rakentaminen
Kansallinen hankintailmoitus
Loviisan kaupunki pyytää tarjoustaVanhanviipurintien itäisen osan kevyenliikenteen väylänrakennustöistä tämän tarjouspyynnön liiteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. 23.8.2019 14:03:45 9.9.2019 12:00:00 Avaa
Espoon kaupunki Tietopyyntö - Asiakasohjausratkaisujen hankinta
Tietopyyntö
TÄMÄ EI OLE ENNAKKOILMOITUS, HANKINTAILMOITUS TAI TARJOUSPYYNTÖ VAAN ILMOITUS MARKKINAVUOROPUHELUN KÄYNNISTÄMISESTÄ OSANA HANKINNAN SUUNNITTELUA. Espoon kaupunki on käynnistänyt asiakasohjausratkaisuj... 23.8.2019 14:00:22 5.9.2019 12:00:00 Avaa
Loviisan kaupunki Kevyenliikenteen Kullbyntie-Koulu rakentaminen
Kansallinen hankintailmoitus
Loviisan kaupunki pyytää tarjousta Kevyenliikenteen välillä Kullbyntie-Koulu rakennustöistä tämän tarjouspyynnön liiteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. 23.8.2019 13:34:02 9.9.2019 12:00:00 Avaa
Kymsote, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Evondos-palvelu
Kansallisten hankintojen suorahankintailmoitus
Kymsote-kuntayhtymä hankkii koneellisesti jaeltujen lääkkeiden automaattisen lääkeannostelupalvelun kotihoidon asiakkaille. Palvelun tulee sisältää myös lääkehoidon seurantaa tukeva tietopalvelu ja pa... 23.8.2019 13:32:11 30.9.2019 0:00:00 Avaa
Stara (Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos) Suolaliuossäiliöt
Kansallinen hankintailmoitus
Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara hankkii Staran kolmeen eri tukikohtaan uusia lujitemuovisia varastosäiliöitä yhteensä (7 kpl) kalsiumkloridiliuoksen varastointia varten. Säiliöt... 23.8.2019 13:06:36 28.8.2019 12:00:00 Avaa
Porin kaupungin hankintapalvelut Porin teknisen toimialan infrayksikön suunnittelun ja valvonnan puitesopimuskilpailutus
Kansallinen hankintailmoitus
Pyydämme Teiltä tarjousta Porin kaupungin teknisen toimialan infrayksikön teettämistä suunnittelu- ja konsultointitöistä laskutustyönä ajalla 1.10.2019 – 31.12.2021 sekä mahdolliset optiovuodet 1+1. P... 23.8.2019 12:53:57 9.9.2019 12:00:00 Avaa
Helsingin kaupungin pelastuslaitos D-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEIDEN HANKINTA
EU-hankintailmoitus
Helsingin kaupungin pelastuslaitos aikoo hankkia vuoden 2019 – 2021 aikana 1 - 3 kpl - uusia D luokan alumiinirunkoisia öljyntorjuntaveneitä määrärahojen puitteissa. Öljyntorjuntavenettä käytetään kot... 23.8.2019 11:56:52 30.9.2019 12:00:00 Avaa
Senaatti-kiinteistöt Työympäristöpalveluiden hankinta
EU-hankintailmoitus
Hankinnan kohteena olevien asiantuntijapalveluiden tavoitteena on kehittää työympäristöjä, jotka vastaavat Senaatti-kiinteistöjen asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin aikaa kestävästi. Palvelun tavoittee... 23.8.2019 11:54:58 25.9.2019 16:00:00 Avaa
Lappeenrannan kaupunki Kutsu markkinavuoropuheluun: Liikkuvan kaluston huolto- ja korjauspalvelut
Tietopyyntö
Hankinnan kohteena on liikkuvan kaluston huolto- ja korjauspalveluiden toimittaminen puitesopimuksella Lappeenrannan kaupungin eri yksiköiden sekä konserniyhteisöjen käyttöön.Hankkinnan alustava jako;... 23.8.2019 11:40:34 4.9.2019 12:00:00 Avaa
Tuomi Logistiikka Oy Pyöräalustainen kaivukone
EU-hankintailmoitus
Tuomi Logistiikka Oy pyytää Tampereen Infra Liikelaitoksen toimeksiannostatarjouksia pyöräalustaisen kaivukoneen hankinnasta. Hankinnan kohteena on uusi pyöräalustainen kaivukone Tampereen Infra Liike... 23.8.2019 11:22:52 10.9.2019 12:00:00 Avaa
Veni Energia Oy Sähköenergian hankinta
Kansallinen hankintailmoitus
Honkajoen kunnan sähkönhankintasopimuksen kilpailutus, jonka tuloksena sovitaan sähkönmyyjän marginaaleista ja sopimusehdoista. Lopullinen sähköenergian laskutushinta määräytyy sopimusjaksolle tehtävi... 23.8.2019 11:06:14 16.9.2019 12:00:00 Avaa